Computer Information in Marathi

Computer Information in Marathi then this is the right place to find out History Of Computer in Marathi and CPU information in Marathi, Mouse information in Marathi, Monitor Information in Marathi, CPU chi Mahiti Marathi.

Computer Information in Marathi

Computer Information in Marathi
Computer Information in Marathi


(Sanganak) Computer Information in Marathi


History of Computer in Marathi
Computer Information in Marathi

Sanganak Mhanje Kay ? What is Computer ?

Sangankala english madhye Computer ase mhantat. 'Computer' ha shabd 'compute' ( Compute) ya english kriya pada pasun banla ahe. COMPUTER mhanje akde mod kiva ganna karne.50 yeara purvi jevha Computer ya shabd prachalit jhala tevha sanganak ya yantracha vapar mukhyat akde mod karanyasathich kela jat ase, parantu divsonn divas ya yantrat anek sudharna hot gelya v alikde sangankacha vapar tar anek prkare hovu lagla ahe. uda . mahiti pathavne , tiche vargikaran karne etkech nahi tar dhvni nirmiti , chitrikaran any asakhy kamasathi sangankacha vapar hovu lagla ahe. thodakyat sangayche jhale tar sanganak he mahiti svikarnare , dilelya suchna nusar mahiti prakriya karun achuk uttar denare vegvan elektroniks yantr ahe. "Computer Information in Marathi"

History Of Computer in Marathi

History Of Computer in Marathi
History Of Computer in Marathi


Sangankacha Etihas:-

Apalya prathamik shikshnat ank mojni apan shaklo ahot tyachyasathi ajhi mani lavlelya patyacha upyog kartat . prachin kali chin madhye ank mojni sathi bnabiloniyan sanskritit " abnakas " (ABACUS) ya yantracha upyog kela jat hota .

1871 sali charls bnbej yachya ganan yantrat amulyagr badla ghadun ale ya yantrala suchanacha sanch puravita yaycha smaran shakti v uttranchi chhapai karanyachi soy hi ya yantrachi vaishishte hoti ya yantrache nav anolitil enjin ase hote .  "History Of Computer in Marathi"

1880 sali da. harman holerith ya amerikan shastradyane panchadkard prnalicha shodh lavla .ya prnalit konte hi kam vegat par padta yevu lagle . tyanich pudhe aibiam kampni suru keli . 1947 sali ameriketil havard vidyapith v aibiam ya kampni ne sayukt jagatil pahila elektraniks sanganak tayar kela .tyache nav elektraniks numrikal integretar end kailakuletar ase hote . 1947 sali bhotikshastrat kranti hovun tranjhistar shodh lagla.

1959 Year pasun Computer madhye tranjhistar sarkitcha vapar hovu lagla ahe . tech ajche sanganak ahe .sanganak fkt 1 kiva 0hech ank samju shakto .mhanun khalil prmane Computercha data mojla jato.

Bit -Single Binary Digit (1 or 0) Byte 8 bits

Kilobyte (KB) 1,024 Bytes or » 8192 bits

Megabyte (MB) 1,024 Kilobytes

Gigabyte (GB) 1,024 Megabytes

Terabyte (TB) 1,024 Gigabytes

Petabyte (PB) 1,024 Terabytes

Exabyte (EB) 1,024 Petabytes or » 1048576 TB 1073741824 GB

Benefits Of Computer in Marathi

Benefits Of Computer in Marathi
Benefits Of Computer in Marathi


Sangankache Phayde Ani Upyog:-

Sanganak he aj vividh kshetra madhye vividh prkarachya vyakti samuhadvyare ani vividh karyasathi vaparle janare yantr ahe . ekavisavya shatkat sangankane manvachya jivnat amulagr badal ghadvun anle ahet . sangankachya sarv prkarachya upyogat yenarya goshtinchi nond karne ashaky ahe . apan agdi mahatvachya upyogavar driashtishep takuya. Computer Information in Marathi

Computer Information in Marathi1) Veg (Speed ) :- konte hi kam asle tari te vegane par padave ashi pratyekachi apeksha aste . sanganak konte hi kam sekandanchya bhagat karu shakto atyant vegane karu shakto ani binachuk karu shakto ha tyacha sarvat motha phayda ahe. "Benefits Of Computer in Marathi"

2) Athakapna :- apanakiti hi karyaksham aslo tarihi tech te kam karanyas kantala yevu shakto . sanganak he ek yantr asalyane tyala ekach prkarche kam karanyas kantala yet nahi.

3) Svayanchalit :- sangankala konte hi kam karanyasathi yogy phod karun dilyas yogy suchna ani kam konachyahi madti shivay kiva dekhrrekhi shivay par padto.

4) Tarkik v amriat prakriya :- ganiti prakriya barobar sanganak tarkik v amriat prakriya karu shakto . konatyahi shastratil amriat sankalpna sodavanyasathi sangankacha phayda hoto.

thodakyat evdhech sangankachi mahiti hatalanyachi tasech sagrhachi , vitarnyachi kshamta aphat ahe . mhanun ajachya mahiti tantr jyanachya yugat sanganak kalachi garaj banla ahe.


Sangankache Prkar :- TYPES OF COMPUTER IN MARATHI

Sangankacha shodh lagalya pasun aj paryant tyachya akarat barech badal hot gele .purvi sanganak akarane khup motha hota ata tyacha akar khupach lahan jhala ahe. uda . desktap, laptop
sangankache tin prkar ahet

1) Analog Computer
2) Digital Computer
3) Hybrid Computer

Digital Computer sadhya RAM ukhyane sarv thikani vaparle jat ahe .dijital sangankacha veg survatila khup kami hota . ata tyacha veg khup prmanat vadhla ahe . sadhya bajarat 3 Ghz ya peksha jast vegane chalnare sanganak bajarat upalabdh jhale ahet . haebrid Computer don goshti madhle samy dakhavanyasathi vaparle jate . entel kampnine (Intel Company) Pentium  ya navacha sanganak bajarat anla . nantar tyat badal hot gele . Pentium -1 , Pentium -2 , Pentium -3, Pentium -4 asha navachya Computer chi tyani nirmiti keli . sadhya sarvatr upyogat aslelya pentiyam -4 madhye veg vegle badal jhalya mule Computer cha akar lahan hot gela . ghadi karun thevanya sarkhe , akarane chhote asha sistim madhye elektraniks ghatak , nivadak sekandri storej upakarne ani enaput upakarne enbult astat ya sistim chya baher bijgarine Monitor jodlela asto asha notabuk sistim la laiptap ase mhantat . sanganak akarane lahan jhalya mule to laiptap svrupat ala ani to kuthe hi ghevun jane shaky jhale . laiptap baitri var chalat asalyane to vaparne sarvana sulabh tharle . jya prmane mobael charjing karava lagto tasa laiptap hi charj karava lagto. "Computer Information in Marathi"

Supar Computer :-

Ha sarvat shaktishali sanganka madhil prkar ahe . ha sanganak vishishth mothya sasthe madhye vaparla jato . uda . avkash shodh mohim var kantrol thevanyasathi nasa hi sastha ya prkarachya sangankacha vapar karte.

Menaphrem Sanganak :-

Ha vatanukulak jaget vaparla jato. data sagrahit karanyasathi hya prkarachya sangankacha vapar kela jato . uda . vima kampni

Kam Karanyachi Paddhat :-

Sangankala ekhade kam karanyasathi 3 prakriyetun jave lagte.

1) Inaput divaes (Input Divice)
2) CPU  (Central Processing Unit)
3) Output Divice

CPU information in Marathi

CPU information in Marathi
CPU information in Marathi


Input Divice :-

Sangankala mahiti ajya denarya vibhagala enaput vibhag mhantat . sanganka kadun yogy v achuk uttar milanyasathi tyala yogy mahiti den jaruri asat . jya dvare tyala mahiti dili jate tyat ki- bord , maus , skainar , veb kaimra , ya bhagancha samavesh asto .

CPU(Central Processing Unit) :-

sangankachya rachne madhil sarvat mahatvacha bhag yala vibhagala sangankacha mendu hi mhantat . si. pi. yu. sampurn lahan elektraniks bhagani banlela ahe . sadhya vaparanyat yenarya pi -4 madhe 42 koti tranjistar basavlele ahet CPU la hi don bhag astat .

a) Airthnetic Logical Unit b) Cantrol

a) Airthnetic Logical Unit  :- Ha vibhag sangankachya mahatvacha ghatak ahe .yachya nava varunach klte ki ya vibhagat ganiti ani tark yachya vishyavril mahiti tapasli jate , tyavar prakriya hote SUM , Substraction , Multiplication, Devided, asha sarv ganiti kriya ya vibhagat kelya jatat . tasech ekhadya sankhyechi tulna dekhil don sankhye madhun kadhle jatat .

b)  Cantrol Unit :- Angankamadhye honarya sarv kriyevar laksh thevanyache kam kantrol vibhag karte. jya prmane manvi sharirat mendu mansavar kantrol thevte tyach prmane kantrol yunit sangankachya sarv halchalivar laksh thevte .

Enaput vibhag konte hi kam karanyasathi sentral prosesing yunit kde pathavto mhanun yala sangankache prosesing yunit (Processing Unit) ase mhantat .


Software inofrmation in marathi
Out Put Of computers

Out Put vibhag :-

Input vibhagane dileli mahiti sentral prosesing yunit kadun prakriya hovun autaput vibhagakde pathavli jate . mhanun yala Computerche aut put vibhag ase mhantat . EX :- Monitor , printar

Hardware And Software mhanje kay?

(Hardware) mhanje ilektoniks bhagani jodun kelele sanganak hoy. Ex. Monitor , key-bord , hard disk , Mother bord , Mouse , ROM etc.

 (Software) mhanje sampurn sangankache chalan vlan jya prkarachya saphtver kadun niyantrit hot aste te saphtver . aupreting sistams (OS) he sampurn sanganak karyarat karnara ek prog RAM ahe . sangankache hardveyar v saphtver shivay kuthlach sanganak suru hot nahi . sanganak ani tyavar kam karnarya vyakti madhil susvad saphtver mulench hoto. 'Computer Information in Marathi'


Keyboard Information in Marathi


Keyboard Information in Marathi
Keyboard Information in Marathi


Key-Bord (Keyboard) :

Key-bord he sangankache enaput divaes ahe . key-bord chya sahayyane apnas sangankashi savvad sadhne shaky hote. sangankala mahiti denyasathi kiva vishishth suchna denyasathi ki-bord cha vapar hoto . key-bord samanyat taep rayatar sarkha asto . jashi ki apan ki-bord var taep karto tashich akshre skrin var yetat . key-bord madhye kahi batan vishishth chinh kadhanyasathi astat .


Key-Bord CPU chya magil bhagala jodle aste . Key-bord normal yusbi tasech vayarles poart madhye upalabdh ahet .

Windows XP madhye start menu var klik karun Run ya apshan var OSK taep karun ENTER batan dabalya natar eka vindovar ek kibord yeel yavar maus ne klik kelyas tech ke taep hotil jyavar apan klik karu .asa kibord jya veles apla keybord chalat nasel kahi kahi kij kam karat nastil tevha aun skrin keybord kamala yeto.

Mouse Information in Marathi

Mouse Information in Marathi
Mouse Information in Marathi


Mouse :-

Key-bord sarkhe maus avashyak etke nasle tari vindojachya jagat atishay upyogat padnare maus he enaput upakaran ahe . maus dvare akshre kiva ank taep karta yet nahit . maus he darshak upakaran ahe . maus jasa apan halavto tasa mauscha pantar halato . sadharan maus la 3 batan astat . ata sadhyachya maus madhe 2 batan astat ani skrollingsathi vhil 2 batnachya madhye aste . maus CPU chya magil bhagala jodle aste . maus siriyal , yusbi tasech vayarles poart madhye upalabdh ahet . mausachya madhyma mule graphiks , dijain , chitr , akriatya kadhne sahaj shaky hote . mikrosapht paint madhye maus chya sahayyane chitr kadhli jatat . "Mouse Information in Marathi"
mausche 3 prkar ahet.

Mechanical Mouse :-

Mouse ha survaticha prkar mhanjech hyachya khalachya bhagala ek lahanshi goti chya akaracha bal asto jo maus sobat phirat asto tyachi vayar CPU la jodli asat.

Optical Mouse :- Hya Mouse la khalachya bhagala goti naste . maus chya baher padnara prkash mausachya halchalivar niyantran thevto.

Wireless Mouse :-

Asha prkarcha Mouse ha batri var chalto . CPU sobat vayarles dvare chalto . asha Mouse la vayarles Mouse dekhil mhantat .


Types of mouse in marathi
Types Of Mouse


Mouse sadharan khalil prkarachya kriya karto .

1) Click :- Mouse che dave batan ekda pres karun lagech sodun dene ya kriyela Click ase mhantat . ekhadi gosht Click karun apan nivdu shakto .

2) Double Click:- dave Batan logo path donda pres Karun sodne mhanje dabal Click hoy . ekhada prog RAM m , phael opan ughadanyasathi Mouse madhye dabal Click cha upyog kartat .

3) Right Click :- Mouse che ujve batan ekda pres karun lagech sodun dene ya kriyela rait Click ase mhantat . ekhadi goshthi sandarbhatil suchananchi yadi apan pahu shakto skrin var .Mother bord (Motherboard :

Mother bord (Motherboard) he sangankache hraday ahe . yala sistamcha menbord ase hi mhantat. sanganka madhle sarv divhais ekatr ananyache kam Mother bord karto. Mother bord varil kamponent apla sangankacha prkar tyachi karyakshamta , maryada tharavto Motherbord ko - Processor , bayos , memri tasech anek slot astat. Mother bordasarv kard la saport karto uda. tivi tunerkard , saundkard , disple kard .

Mother bord vikat ghetana jastit jast prkarachya entarphes ani staindard kantrols aslela ghen chagle aste. Mother bord madhye memri chips speshal vegla set asto jo memri peksha vegla asto v prog RAM  suru honyasathi upyogi padto ya atirikt memrila bonyas ase mhantat.

Mother board ha CPU madhye jodlela asto tyala SMPS chya sahayyane vholtej dile jate yach Mother bordavarun Processor hi jodlela asto . ATX ani AT ase don bhag ya Mother bordche ahet ATX Mother bord sadhyachya Computer madhye vaparle jatat. Computer Information in Marathi

Processor Information in Marathi

Processor Information in Marathi
Processor Information in Marathi


Processor (Processor):-

Jya prmane manvi sharirat mendu mansavar Control thevte tyach prmane Processor sangankachya sarv halchalivar laksh thevte 8088 ha PC chya yugatil pahila mayakro Processor ahe . Processorla mayakro Processor hi mhantat karan to lahan bhagani ati sukshm asha elekatroniks bhagani banla ahe . ha Mother bord varachya soket var basavla jato . silikan layersni banlela asto hya madhyech arthimatik lajik Unit t v kantrol Unit ahe . Processor prosesing kartana ga RAM  hovu naye ya karta tyachyavar Heat Sink v Fan lavla jato .

8088 nattar 80286, 80386, 80486 ase adhik vegvan Processor intel kampni ne banavle . tyan nantar tya kampni ne Pentium navachi sirij kadhli tyat Processorla tyachya speed ne nave denyat ali Pentium , Pentium 1, h 2, Pentium 3 ani sadhya sarvatr sanganka madhye jast prmanat vaparla janara Pentium 4 tyala P-IV dekhil mhantat . Pentium chi survat jhali tevha tyacha spid 60MHZ evdha hota ata 2 Ghz pekshajast ahe sadhya divo kor , dual kor Processor upalabdh ahet hyachi vishisht ashi ahet ki he bakichya Processor peksha jast spid ne kam kartat . shivay don Processor asalyane ek kharap kiva nikami jhalya mule dusarya Processor var pisi suru rahu shakto . Celeron Microprocessor ha P-II sarkha ahe pan yat Cache memori kami ahe . ha jalad ani svast ahe ata 2 GHZ te 3.8 Ghz paryant ha upalabdh ahe .Processor :-

ganit kiva avaghad ashi uda. sodavanyas ko Processor mule madat hote sadhyachya mayakro Processor madhye bilt en mayakro ko Processor ahet .


RAM Information in Marathi

RAM Information in Marathi
RAM Information in Marathi


(Memory):


CPU mhanje Processor natar memri ha sangankacha mahatvacha bhag ahe. memri mhanje smaranashakti hoy. hi memri CPU madhye Mother bord var slot madhye lavli jate . ya Computerachya memariche 2 bhagat vargikaran kele jate . 1) Read Only Memory 2) Random Access Memory1) (Random Access Memory) :-

 RAM  sadharan data stor karanyasathi upyogi yete .  RAM  hi Volatile ahe ya mule pisi band kela ki data nasht hovun jato .  RAM  che hi 2 prkar ahet .1) Static  RAM  2) Dynamic  RAM  Static  RAM  la ekadi mahiti bhetli ki ti pisi joparyant band hot nahin to paryant tashich rahte . yala 30 kiva 72 pins astat . Dynamic  RAM  la data Maintain karanyasathi Constant rephreshing lagte ani he atishay jaladagtine hote . yala 168 pins astat ani hi  RAM  Statics  RAM  peksha svast milte . "RAM information in Marathi"

2) (Read Only Memory) :-

Navamadhye sangitalya prmane hi memri fkt vachanyasathi hoto.yat mahiti pusta kiva badalta yet nahi. Computer suru kela ki but start ap madhye hi memri vachli jate. pisi band asla tari hi mahiti data pusla kiva nasht hot nahi .

didiar  RAM m (DDR  RAM ) :- alikadachya kalat hya DDR  RAM  khup navajalya ahet . yach karan as ki hya memaricha spid bakichya memri peksha dabal asto ani tya kami hi tyach spid ne kartat . SD  RAM  peksha hya prkarachya  RAM  duppat data transaphar kartat shivay hya svast hi ahet bakichya memri peksha hyancha spid DDR 266Mhz chya peksha jast ahe. 'Computer Information in Marathi'


Monitor Information in Marathi

Monitor Information in Marathi

Monitor  :-


Keybord chya madtine sangankala dileli mahiti jya duradarshan sanchasarakhya disnarya padadya var umatte tyala "Monitor " ase mhantat . Monitor  mhanje vhijual disple Unit t ase mhantat kiva vhi .di .yu . ase hi mhantat . Monitor  sangankache aut put divhais ase mhantat . Monitor la sangankache aut put divhais ase mhantat . "Monitor Information in Marathi"Monitor Cha Akar :

Monitor cha akarache mojmap tyachya padadyachya mhanjech skrinachya karnachya lambi madhye kele jate . samanyat bajarat 15" , 17" , 19", 21" ashya svarupache Monitor  upalabdh ahet . phlats skrin che Monitor  halli jast prmanat vikle jatat . jevdha akar motha tevdhi tyachi kimmat jast aste .Monitor Che Prkar :-

Electronic kshetratil pragti mule vividh prkarche Monitor  upalabdh jhale ahet . Monitor  akarachya ani tantrachya babti madhye telivijan sarkhech astat . Monitor  he hub pasun banle ahet mhanun tyana CRT ( Cathod Ray HUB)  ase mhantat .CRT cha akar motha asalyane chhotya ani sut sutit akarachya Monitor  chi nirmiti suru jhali . ya Monitor la phlait skrin Monitor  ase mhantat kiva LCD mhanje likvid kristal disple ase mhantat . ase Monitor  akarane lahan v kami jaga vyapnare astat . parantu he normal Monitor  peksha jast kimti madhye miltat . laptop notebook madhye asha svarupache phlait skrincha vapar kartat.

OS Information in Marathi

OS information in Marathi
OS (Operating System) Information in Marathi

CONCLUSION :- Computer Information in Marathi

Pahile Monitor  he ek rangi asayche tyala monokrom mhanje blaik end vhaet Monitor  ase mhantat . sadhya rangit mhanjech kalar Monitor  vaparle jatat . blaik end vhaet Monitor  madhye blaik,vhaet, keshri, hirva kiva karda rang vaparla jato . tar Colour Monitor  madhye RED , GREEN , BLUE rangacha vapar kela jato .

RECOMMENDED:- Computer Information in Marathi, History Of Computer in Marathi and CPU information in MarathiMouse information in Marathi, Monitor Information in Marathi, CPU chi Mahiti Marathi.

NEXT ARTICLE Next Post
PREVIOUS ARTICLE Previous Post
NEXT ARTICLE Next Post
PREVIOUS ARTICLE Previous Post
 

Delivered by FeedBurner