Demat Account Information in Marathi [ 2019 ]

Demat Account Information in Marathi:- this is the right place to find Demat account in Marathi, Information about Demat account in Marathi and What is Demat account in Marathi.

Demat Account Information in Marathi

Demat Account Information in Marathi
Demat Account Information in Marathi [ 2019 ] 

Sarvajanik Company che bhag hastantarniy astat bhaganchi kharedi-vikri mhanje bhaganche hastantaran hoy. Paramparik paddhatinusar hastantarnachi paddhat hoy kanishth v Time khau ahe bhaganche vyavhar kartanna kagadapatre sambhalavi lagte yashivay hastantarnat vilambdhoran banavnari kagadapatre khrab hone yasarkhe prashn samore jave lagtat.


Demat Account Information Marathi
Demat Account Information Marathi


 Varil adachnivar upay yojna mhnun Depository paddhat asanyat ali ahe ya paddhtimdhe elektonik paddhtine bhag thevanyat yetanna ani Documents shivay elektranik padhdtine bhaganche hastantaran hot aste ya padhdticha ekadhikar karanyasathi 1956 sali bharat sarkarne Depository ha kayada sammat kela.


Information About Demat Account in Marathi

Information about Demat account in Marathi
Information about Demat account in Marathi

Apalyakde 2 Depository ahet. ek mhanje National Securities Depository Limited (NSDL) and dusri Central Depository Services (India) Limited (CDSL), jyat rokhyanchya malki hakkachi nond (Security Ownership Record) ha buk entri pharmamadhye nondavla jato ani rokhyanche hastantar (Securities chi transfer) rokhyansah vegane v binchukapne keli jate. Depository mdhil sarv rokhe (Security) ya Demat svrupachya astat. Depositoryjachya rekardamadhye Securities cha guntavnukdar ha labhdari malak (Beneficiary Owner) asto ani kampnichya rekardamadhye Depositorychi ‘Ragister Owner’ ashi nond keli jate. arthat Securitiessandarbhatil sarv hakk he labhdari malkakdech (Benificial Owner) jatat. 


What is Demat account in Marathi

What is Demat account in Marathi
What is Demat account in Marathi

Depository Participant (DPG) mhanjech Depositoryjche pratinidhi tyanchyamarphat guntavnukdaranna seva-suvidha dilya jatat. tyakarita tumhanla DPG kde ek khate ughdave lagte. he khate mhanje Bank Bnaking seva milanyakarita jase khate aste tyach prkarche he khate aste. guntavnukdar konatyahi kampnicha bhagdharak nasla tari khate ughdu shakto. shears prmanapatranvar jevdhi nave astil tevadhya sanyukt nave ‘DPG’akde khate ughdave lagte. Depositorydvare vyavhar karanyasathi guntavnukdarane tyache sarv kampanyanchya shearsachya prmanapatranche ‘rematerialisation’ kele pahije. Guntavnukdarane dimteriylayjheshanachya prakriyesathi shearschi sankhya, Ragister pholio krmank, prmanapatracha krmank dilyavar tya kampnichya shears rajistrarakde tyachi shahanisha karun kagdi svrup nasht karun te shears elektranik svrupat rupantarit kele jatat. he elektranik svrupatil shears guntavnukdarachya khatyat jama kele jatat. he sarv vyavhar sangankadvare kele jatat. elektranik svrupatil he shears jar punha kagdi svrupat have astil tar tyasathi tharavik shulk prti prmanapatr bharun guntavnukdar milvu shakto. ya prakriyes ‘rematerialisation’ mhatle jate. "Demat Account Opening Information in Marathi"


Demat Account Marathi

Demat Account Marathi
Demat Account Marathi

Tumhi jevha Shears, dibenchars, bands kinva gold ekschenj treded phandche units kharedi karayla jal tevha tumhala he sarv tumachya Demat khatyamadhye tatkal jama hou shakte. asha vyavharanvar mudrank shulk (Stamp Duity) bharanyachi garaj naste. ya sarv goshtinsathi tumhi tumche (Securities) rokhe, sambhag, gold ekschenj treded phandche yunits Depository jamadhye thevne jaruriche ahe. lavakarach ayurva palisij Demat khatyamadhye upalabdh hotil.Demat Account Opening Information in Marathi

Demat Account Opening Information in Marathi
Process To Open Demat Account in Marathi'Demat account opening information in Marathi'
demat account opening information in marathi
demat account opening information in Marathi

 Demat Account Opening Information in Marathi


Shears madhye guntavnuk kartana Demat Account ughdave lagte, yabaddal sarvannach mahit asel. pan he Account ughdayche kase? yachan tTension jar tumhi ghet asal, tar tase karanyachi ata kahich garaj nahi. karan he khate ughadne etke avaghad nahi.


 • Depository Participant (DPG) chya pratinidhishi sampark kara.

 • ‘DPG’ kde khate ughda
 • DPG List Depositoryjachya vebsaetavar upalabdh aste.
 • Shears prmanapatranvar jitki nave astil, titakya sanyukt navanchi khati ‘DPG’ kde ughdavi lagtat.
 • Depositorydvare vyavharasathi tumhala tumachya sarv kampanyanchya Shearsche prmanapatr ‘dimteriylayjheshan’ karave lagte.

Demat Account Opening Information in Marathi Wikipedia

Demat Account Opening Information in Marathi Wikipedia
Demat Account Information in Marathi Wikipedia

 • Ya prakriyesathi tumhala Shearschi sankhya, Ragister pholio krmank, prmanapatracha krmank dyava lagto.
 • Sarv prakriya par padalyanantar kampanyanche Shears rajistrarakde pathavle jatat, tyanantar he Shears elektranik svrupat rupantarit kele jata.
 • He sarv vyavhar sanganak prnaline hotat
 • Electronic paddhtitle he Shears tumhala kagdi svarupathi milu shaktat
 • Tyasathi tharavik shulk prti prmanapatr bharalyanantar tumhala guntavnukdar milu shakto, ya prakriyes ‘Rematerilization’ mhatle jate.
 • Shears, dibenchars, bands kinva treded phandche yunits kharedi kelyanantar he sarv tumachya Demat khatyamadhye lagech jama hoil.
 • Ya vyavharanvar mudrank shulk (Stamp Duity) bharanyachi garaj naste.
 • Tumche rokhe, sambhag, gold ekschenj treded phandche units Depository jamadhye thevne garjeche ahe.

Demat Account Information in Marathi Language


Demat Account Information in Marathi Language
Demat Account Information in Marathi Language


Demat khatyat prvesh karanyasathi entarnet pasavard ani vyavhar sanketashabd avashyak ahe. Seginature sathi kinva Securities  kharedi nantar suru karta yeil vyavharachi pushti jhali ani purn jhalyanantar Demat Account var Securities kharedi v vikri svayanchalitapne keli jate.Demat khat Bank khatyaprmanech tyach olivar ughadli jatat. Demat khate ughadanyacha pharm DPG upalabdh ahe, tyat bharlele asne avashyak ahe. manak kararnama grahak ani DPG Seginature karava, je donhi pakshanchya adhikar ani jababda yanche tapshil
 • Securitiesj nondnikriat dharak vinanti karte

 • Securitiesjla patr mhnun Depositorydvare olakhle jane avashyak ahe.

 • klayant DP kade diaraph v phijikal sartiphikets sadar kartat. dipi Securitiesj tapasto.
 • Klayant prmanapatranche sanrakshan karto ani dipi kampnichya navavar don chhidr padto.

 • Depository sathi DPG Demat vinanti madhye prvesh karto.

 • Diaradvare arandtikde prmanapatre pathavili jatat.
 • Depositoryne tapshil nondvun ar and tila pathavili ar and ti ejant tapshilche pushtikaran kartat ani Depositoryla pushti detat.
 • Depository Demat Securitiesj grahkachya bnak khatyat jama karte ani dipichi elektranik mahiti dete. DP klayantla stetment detat
Demat Account Importance in Marathi

information about demat account in marathi
information about demat account in marathi


Bhartane arthik udhrikarnache v jagatikikarnache dhoran svikarle bhartiy bhandaval akar mothya prmanat vadhla videsi guntavnuk darakdun apalya apekshya vadhalya tyamule bhag hastantarnasathi dipositriche garaj bhasu lagli prachalit paddatimadde kagadapatrancha vapar hastantarnat vilamb,chori hone ,gahal hone yansarakhya samasya hotya dipositrimule yasarkhe dhoke nahise hote paramparik paddtinusar bhag hastantaran kartana nondni phi bharavi lagat  hoti parantu elektranik paddtimdhe mudrank shulk dyave lagat nahi paramparik paddtinusar bhag hastantarnat vilab hoto parantu dipajitri paddtit bhaganche hastantaran tvarit hot aste elektonik padhdtine bhag jatan kele aslemule bhag prmanapatr gahal honyachi shakyta naste tasech dhaptri kamkaj kami hote.

Demat Account Marathi Meaning


Demat Khate Ughdne: "Demat account opening information in Marathi"

Demat Account Marathi Meaning
Demat Account Marathi Meaning
CONCLUSION:-

'Gutavnukdarala tyancha bhaganche demat  karavyache asalyas DP kade Demat khate ughdave lagte tyasathi Demat khate ughadanyacha arj bharva lagto gutavnukdar v DP yanchyamdhil kararavar sahy: karavya lagtat yat sarv hakkanchi tartud dileli aste। DPG khatedarala ek A- dvitiy  grahak khate krmank deto। tasech jar tumhi kampniche malak as:latar bhagdharakna Demat cha paryay dila ahe  kiva nahi tyachi khatri karun ghyavi lagte। tasech bhag vatap sambandhicha tapshil chitnisal: lagech dipojitrila kadvava lagtat।

Recommended:-  Demat account information in marathi wikipedia, demat account marathi meaning,  information about demat account in marathi, demat account information in marathi language, demat ac information in marathi, demat account in marathi language, demat account information for project in marathi, demat account information in marathi pdf, demat account meaning in marathi information, demat account project information in marathi, how to open demat account information in marathi.
NEXT ARTICLE Next Post
PREVIOUS ARTICLE Previous Post
NEXT ARTICLE Next Post
PREVIOUS ARTICLE Previous Post
 

Delivered by FeedBurner